MENY

Anatomi

Anatomi

Anatomi (av grekiska anatomeana-tomein, uppskärning) är den del av biologin som behandlar hur organismer är uppbyggda. Alla levande organismer består av celler, som struktureras i olika typer av vävnader som i sin tur bygger upp organ; anatomin studerar och systematiserar kunskapen om dessa strukturer.

Anatomin kan delas upp i växtanatomi, vetenskapen om växternas anatomi, och zootomi, vetenskapen om djurens anatomi, och humananatomi. Anatomi är också denna vetenskaps objekt, det vill säga själva uppbyggnaden av de organismer som den studerar.

Här kan du söka efter bilder och information om anatomiska strukturer som finns i vår databas.

Ländryggens anatomi

Axeln anatomi