MENY

Användarvillkor

Registrering

Genom att registrera dig för någon av iKLINIKs tjänster godkänner du att vi sparar dig som användare och dina uppgifter i vår databas. I databasen finns ditt namn och din epost sparad. Du godkänner även hantering enligt nedan.

Journalhandlingar

Uppgifter som lämnas till oss som rör diagnostik, behandling, rehabilitering eller annan form av medicinsk rådgivning journalföras i din personbundna journal. Dessa uppgifter sparas i enighet med journalföringslagen HSLF-FS 2016:40.

Remittering
Vi kan komma att behöva delge annan medicinsk personal dina uppgifter för att förbättra din vård. Detta kan ske via remittering till annan vårdinstans.
Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att förenkla och förbättra din användarupplevelse. Information om ev nyheter eller uppdateringar kommer skickas till din epost.
Uppgifter till tredjepart
Vi kommer inte lämna ut några uppgifter till tredjepart.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy