MENY
Rörlighet armbåge
Detta är ett test för att bedöma din rörlighet i armbågen.
Instruktion

Flexion/böjning – Böj så mycket du kan i armbågen

Extension/sträckning – Sträck så mycket du kan i armbågen

Supination/rotation utåt – Håll armbågsleden i 90 graders böjning och rotera underarmen så att handflatan vänds uppåt.

Pronation/rotation inåt – Håll armbågsleden i 90 graders böjning och rotera underarmen så att handflatan vänds nedåt.

I detta testet vill vi veta hur långt du kan böja, sträck och rotera i armbågen i jämförelse med din friska sida. Vi vill också veta hur du upplever smärta i de olika rörelseriktningarna.