MENY
Covid-19 rehab
Rehabilitering efter COVID-19
Många patienter kan få långvariga problem efter en covid-19 infektion och kan behöva rehabilitering inom olika områden. Efter covid-19 kan man ha kvarstående symtom och besvär i flera veckor eller månader.

Många har kvarstående besvär som nedsatt lungfunktion, nedsatt ork, kraftig trötthet (fatigue) andningssvårigheter, svårigheter att svälja och äta, generell muskelsvaghet, svårigheter att utföra dina tidigare aktiviteter och smärta.

Man kan även få psykiska eller kognitiva besvär såsom nedstämdhet, utmattning, koncentrations- och minnessvårigheter.

Hos oss kan du få hjälp med rehabilitering av din fysiska förmåga och återgång till tidigare aktivitet. Vi hjälper patienter som både varit sjuka och vårdats i hemmet och de som vårdats på intensivvårdsavdelning.

Vi kan hjälpa dig med
  • Information och råd
  • Stöd vid återgång till fysisk aktivitet och träning
  • Individuellt träningsupplägg för att förbättra din fysiska prestationsförmåga och återgång till tidigare aktivitetsnivå
  • Smärthantering
  • Andningsträning
  • Mindfulnessträning för att hantera stress, oro och ångest

 

Individuell bedömning och behandlingsplan utifrån dina symtom, besvär och mål via video tillsammans med en legitimerad fysioterapeut.

Regelbunden uppföljning och utvärdering av din rehabilitering.