MENY
Skydda dig och andra från smittspridning!
Skydda dig och andra från smittspridning!
COVID-19
Som patient hos iKLINIK kan du känna dig säker på att vi gör allt vi kan för att minska smittspridnngen av COVID-19 sk coronavirus. Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och du kan läsa mer nedan om vad vi gör och har gjort för att minska smittspridningen.

Läs gärna mer om de senaste uppdateringarna från folkhälsomyndigheten här.

Rehabilitering vid COVID-19
Vi kan hjälpa dig med rehabilitering efter Covid-19 infektion. Vi kan bl a hjälpa dig med:

  • Information och råd
  • Stöd vid återgång till fysisk aktivitet och träning
  • Individuellt träningsupplägg för att förbättra din fysiska prestationsförmåga och återgång till tidigare aktivitetsnivå
  • Smärthantering
  • Andningsträning
  • Mindfulnessträning för att hantera stress, oro och ångest
Åtgärder

Videobesök

Vi har arbetat med videobesök sedan 2016 men har nu öppnat upp fler tider för videobesök. Du kan som patient hos iKLINIK såväl boka ett videobesök som förstabesök som återbesök.

Har du en befintlig tid hos oss men vill ändra den till ett videobesök kan du klicka på länken nedan

Munskydd

Munskydd används av våra medarbetare i vid patientnära kontakt.

Anhöriga

Anhöriga som följer med ombeds att vänta utanför kliniken under besöket. Detta för att minska antalet individer i våra lokaler. Barn under 18 år har möjlighet att ha med sig en anhörig vid behov.

Handsprit

Handsprit finns tillgänglig på flera platser i våra lokaler. Alla som vistas i våra lokaler ombeds att nyttja denna.

Desinfektion

Desinfektion av våra allmänna ytor sker regelbundet enligt schema. Behandlingsrum och britsar desinficeras mellan varje patient.

Följer allmänna råd och riktlinjer

Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Våra medarbetare är noga med sin handhygien och stannar hemma vid tecken på sjukdom.

Väntrum

Vi har skapat möjligheter för dig som patient att hålla avstånd när du sitter i väntrummet. Vill du istället vänta utanför går detta också bra.

Som patient hos oss är det särskilt viktigt att du:

  • Stannar hemma om du har symtom på förkylning eller influensa
  • Är extra försiktig om du tillhör en riskgrupp
  • Undviker kroppkontakt i den mån det går
  • Har god handhygien innan och efter besök

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittoämnen.

Genom att host och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

2 meters omtanke

Visa omtanke och håll avstånd. 2 meter är rekommenderat avstånd.