MENY

Dura mater

Dura Mater

Dura mater är den enda strukturen i ortopedisk medicin som inte följer lagen om segmentel referens av smärta. När dura mater är involverad så uppkommer en multisegmental smärta.

Dura mater är ansvarig för multisegmental projektion av (A) smärta och (B) ömhet.

A. Smärta

Smärta refererad från dura mater kan sprida sig stort över olika dermatom (multisegmentalt).

Den durala hylsan som är som en bula runt nervroten följer reglerna för segmental referred pain.

B. Ömhet

I området av den durala refererade smärtan kan man finna en eller flera ömma punkter (triggerpunkter).

Diagnos och behandling

Tolkning av smärtan i ett speciellt område leder till första frågan: är smärtan utlöst ifrån en lokal lesion eller från referred pain från en lesion någon annanstans ifrån?

– När smärtan är lokal kommer den funktionella examinationen av det smärtfulla området leda till rätt diagnos och behandling.

– När smärtan är refererad måste man veta reglerna för referred pain och därmed fokusera den funktionella examinationen  och behandling mot själv lesionen som inte nödvändigtvis behöver vara i det smärtfulla området.