MENY
Förebygg
skador och sjukdom
Den genetiska faktorn står för ungefär 50% utav alla skador och sjukdomar vilket innebär att 50% eller kanske mer kan vi påverka. iKLINIK har arbetat länge med att förebygga skador och sjukdomar som kan uppstå och har även utarbetat olika förebyggande koncept.
Så enkelt är det
iKLINIKs förebyggande koncept belyser den aktiva delen i att förebygga skador och sjukdom. De förebyggande skolorna tar höjd för såväl kunskap och utbildning som fysisk och mental träning.
Vad krävs av mig?
Att delta i en utav våra förebyggande skolor är helt gratis. Alla skolorna innebär ett aktivt deltagande i det förebyggande arbetet. Vid varje skola finns tydlig information av vad som förväntas av dig i tid och aktivitet. Du bör vara motiverad att fullfölja hela skolan som är på mellan 6-8 veckor för att att delta. Under skolan har du också alltid möjlighet till direktkontakt med din personliga Fysioterapeut.