MENY
 

Företagshälsovård

Företagshälsovård iKLINIK

FiK – Företagkoncept

iKLINIKs företagskoncept FiK är framtaget för att på bästa sätt tydliggöra brister i led-muskelfunktion, arbetsbelastning eller sjukdomshistorik som kan utgöra risk  för framtida arbetsrelaterade besvär. Konceptet är framtaget av sjukgymnaster ur ett hälsofrämjande perspektiv där ergonomi, funktion och prevention står i fokus. Företagskonceptet består av frågeformulär, screening och analys.

Hälsoformulär

Specifika frågor kring arbetsbelastning, frisknärvaro, tidigare besvär och träning.

Screening

En ingående screening av varje kroppsdel där ledkvalité, rörlighet, smärta och personliga riskfaktorer undersöks.

Analys

Hälsoformuläret och screening analyseras. Rådgivning och genomgång av specifika förändringsbehov, åtgärder och eventuella behandlingar planeras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt företagskoncept samt hur detta kan skräddarsys till just ditt företag vänligen kontakta oss via formuläret till höger.

    *Obligatorisk uppgift