MENY
 

Fysioterapeut Göteborg

Skånes främsta Fysioterapeuter iKLINIK finns nu även i Göteborg. Träffa en Fysioterapeut var du än befinner dig via ett videobesök.

Vill du besöka våra kliniker?

Våra kliniker

iKLINIK har kliniker i både Lund och Malmö. Våra 15 fysioterapeuter arbetar med såväl diagnostik, behandling och rehabilitering på plats men också online. Vill du besöka oss kan du enkelt boka tid på länken enligt nedan. Även om du bor i Göteborg har du rätt att söka vård hos oss. Vill du istället träffa oss via ett videobesök går det bra via länken nedan.

gym-malmo%cc%88-20160921

iKLINIK METODEN

Diagnostik

Noggrann och strukturerad undersökning för att säkerställa vilken eller vilka strukturer alternativt bakomliggande orsaker som framkallar dina besvär. Exempel på strukturer som kan ge besvär är muskler, leder, menisker, ligament, korsband, never eller diskar. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara ett trauma, feldoserad träning, vardagsbelastning, livsstilsfaktorer och andra sjukdomstillstånd.

Behandling-Rehabilitering

Rehabiliteringsbehandling är det primära för att främja kroppens spontanläkning och återfå normal och i vissa fall förbättrad funktion. Rehabiliteringsbehandlingen ska utgå och anpassas utifrån de specifika krav du som patient ställer på kroppen. Till exempel din aktivitetsnivå, ditt arbete och eventuellt idrottsutövande. Rehabiliteringsbehandlingen ska noga följas upp av fysioterapeut och korrigeras allt eftersom dina symptom förändras och strukturer blir starkare. Målet är att du ska kunna återgå till din normala belastning och kunna fortsätta vara smärt- och skadefri.

Kompletterande behandling

Kompletterande behandling är oftast enbart symtomlindrande och ej orsaksbehandlande, men kan med fördel användas för att minska symtom i kombination med rehabiliteringsbehandling. Exempel på vanliga kompletterande behandlingar är Manipulation (sk. kiropraktisk behandling) Stötvågsbehandling (rESWT), Akupunktur, IMS (intramuskulär stimulering), Tejpning och TENS/NMES (transkutan/neuromuskulär elektrisk stimulering).

Vad gör en Fysioterapeut?

Fysioterapeut

Det finns många fysioterapeuter i Göteborg som jobbar dels inom den offentliga sektorn men också inom den privata sektorn. Som patient kan det ibland vara svårt att veta vem man skall välja. En fysioterapeut kan vara inriktad på ortopedi, neurologi, andningsbesvär och mycket mer. Därför är det viktigt att du kollar upp vad dom olika fysioterapeuterna arbetar med. Det finns också skillnader på fysioterapeuter inom dom speciella inriktningarna. Även om en fysioterapeut arbetar med ortopedi så kanske han eller hon inte är mest lämpad att ta hand om just dina besvär. Vissa arbetar mer med arbetsrelaterade besvär vissa mer med idrottsmedicinska besvär och vissa mer med psykosociala besvär. Ta därför gärna redan på mer om den fysioterapeuten du söker till. Har du skadat dig och behöver komma i kontakt med en fysioterapeut är till den primära vården du skall vända dig i första hand. Till den primära vården tillhör såväl vårdcentraler som privata vårdgivare.

Diagnostik
Behandling
Hur arbetar fysioterapeuter på iKLNIK?

Fysioterapeut iKLINIK

Alla fysioterapeuter på iKLINIK har en ortopedmedicinsk inriktning och arbetar därför mycket med:

  • Diagnostik av ortopediska problem
  • Manipulationsbehandling
  • Stötvågsbehandling
  • Tvära friktioner
  • Rehabilitering
  • Diagnostik via videobesök

Vanligtvis arbetar många fysioterapeuter i Göteborg med att försöka hitta orsaken till skadan och behandla denna vilket tyvärr bara löser en del av problemet. För att nå hela vägen behöver man alltid hitta vilken struktur som är smärtframkallande och ofta behandla denna tillsammans med att man behandlar och rehabiliterar orsaken.

Vem ska jag söka till?

Olika professioner

Det finns en rad olika professioner som arbetar inom vården. Som patient kan det vara svårt att veta till vilken du skall söka. Inom primärvården stöter man oftast på sjukgymnast eller fysioterapeutkiropraktornaprapat och läkare. Läs mer om vad som skiljer på dom olika professionerna nedan.

Som patient kan det vara svårt att veta vilken profession som passar bäst för de problemen som just du söker för. Det som är viktigt att veta är att två olika professioner kan ligga närmare varandra än vad två individer inom samma profession kan göra. De professionerna du framförallt stöter på inom primärvården i Göteborg är sjukgymnastläkarekiropraktor och naprapat. När det gäller sjukgymnast, kiropraktor och naprapat är det ibland svårt att veta skillnaden. I dagligt tal så arbetar en fysioterapeut med rehabiliteringsträning, en kiropraktor med manipulationer och en naprapat med massage och justeringar. Om sanningen skall fram så behöver det inte skilja så mycket i praktiken. En ortopedmedicinskt inriktad fysioterapeut arbetar t ex lika mycket eller kanske mer med manipulationsbehandlingar än en kiropraktor. Likväl kan en naprapat eller kiropraktor arbeta lika mycket eller mer med rehabiliteringsträning som en vissa fysioterapeuter. Därför är det viktigt för dig som patient att ta reda på vilken typ av behandlingar som erbjuds hos den du söker till. Vanligtvis så gäller högkostnadsskydd till fysioterapeut men inte till kiropraktor eller naprapat.

Vad är en Fysioterapeut?

Fysioterapeut

Sjukgymnastik eller fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeutens yrkesroll. I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver.

Fysioterapeuters yrkestitel är skyddad i lag och får bara användas av de som legitimerats av socialstyrelsen. Sjukgymnastprogrammet kallas i övriga delar av världen fysioterapiprogrammet. Sedan 2014 kan en sjukgymnast använda såväl den traditionella titeln sjukgymnast som den nya titeln fysioterapeut.

Högkostnadskort och frikort till Fysioterapeut i Göteborg

Fysioterapeut Göteborg

Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.

Söker du Fysioterapeut i Göteborg kan det vara bra att veta om att det finns såväl de som arbetar innanför högkostnadssystemet och de som arbetar helt privat. Det innebär att om du besöker en som arbetar helt privat så får du stå för hela kostnaden själv. Ett besök kostar normalt mellan 350-800 kr. Träffar du istället en fysioterapeut i Göteborg som arbetar innanför högkostnadssystemet så finns ett tak på att betala maximalt 1100 kr under ett år. Det innebär att staten står för resten av kostnaden för besöken.

Fördelar med att träffa en fysioterapeut i Göteborg som arbetar helt privat är ofta att det är kortare väntetider. Ofta kan man få en tid redan inom en vecka. Vanligt är att dessa fysioterapeuter också har avtal med försäkringsbolag så har du en privat vårdförsäkring så brukar den täcka detta. Prata gärna om detta med din fysioterapeut i Göteborg.

Vill du läsa mer om högkostnadsskydd kan du göra det nedan.