MENY

GDPR

Hantering av personuppgifter

Det är av yttersta vikt för oss att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Inom iKLINIK sparar vi inga personuppgifter som vi inte enligt lag är skyldiga att spara. Uppgifter om dig som klient hos iKLINIK sparas i ett säkert personbundet journalprogram. Hantering av journaluppgifter hanteras enligt journalföringslagen HSLF-FS 2016:40.

Rådgivning via videosamtal

Rådgivning som sker via videosamtal finns sparade i personbunden säker journal.

Rådgivning via meddelandetjänst
All rådgivning som sker via meddelandetjänsten sparas i personbunden säker journal. Ditt namn och din epost sparas till ditt konto i meddelandetjänsten. Vill du avsluta ditt konto skicka ett mail till [email protected].
Kommunikation via epost
Kommunikation via epost som inkommer med personuppgifter raderas inom en vecka efter hantering.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy