MENY
Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Även besök hos andra landsting kan räknas in.

Om du söker vård i annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Det betyder att du kan få stämplar i ditt högkostnadskort och att frikortet gäller i alla andra landsting. Avgifterna i andra landsting regleras av respektive landstings bestämmelser.

Högkostnadsbelopp
 • Öppen sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 1150 kronor
 • Läkemedel: 1 800 kronor
 • Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
 • Sjukresor: 1 400 kronor
Gör så här

Vid varje besök ber du personalen att notera de avgifter du betalar i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen. Du kan även spara alla kvitton på de avgifter du betalat och visa upp dem på en vårdmottagning när du närmar dig högkostnadsbeloppet, 1100 kronor.

Det finns inte något centralt system där personalen kan se alla dina besök. Det är därför viktigt att du själv ser till att få dina stämplar i kortet i samband med dina besök. Om du av olika skäl inte har sparat kvitton från besöken ska du vända dig till de mottagningar du har besökt. Har du fått en faktura måste du kunna intyga att fakturan blivit betald, till exempel med ett kvitto på betalningen. Först därefter kan du få en stämpel i ditt högkostnadskort.

Frikort

När du nått upp i högkostnadsbeloppet, 1100 kronor i till exempel patientavgifter, får du ett frikort av vårdgivaren. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket. Exempel; Du går på ett första läkarbesök den 1 januari 2010 och söker vård fler gånger så att du i maj når upp i högkostnadsbeloppet 1100 kronor. Du får då ett frikort som innebär kostnadsfri vård till och med 31 december 2010. Frikortet gäller över hela landet.

Vad täcker högkostnadsskyddet/frikortet?

Skyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får så kallad sjukvårdande behandling, det vill säga vård som ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller psykolog.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

 • de avgifter du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus
 • annan förebyggande vård, till exempel mammografi- och bukaortascreening
 • din kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
 • kostnader för journalkopia
 • expeditionsavgift, 30 kr. Expeditionsavgift är en avgift som tas ut om besöken betalas med kredit. Du får även betala expeditionsavgiften om du uteblir från ett besök och får en faktura hemskickad.
 • avgifter för hjälpmedel.
Barn och ungdom

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att avgifterna för alla barn i din familj räknas under ett och samma frikort.

Om du tappat frikortet

Spara högkostnadskortet eller dina kvitton även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt om du tappar bort frikortet. Tala med personalen där du får vård.

Tandvård

Inom tandvården gäller högkostnadsskydd inte för vanliga tandvårdskontroller eller behandlingar, men däremot om du behöver viss tandvård som en del av en medicinsk behandling. I så fall behöver du en remiss från din läkare. Högkostnadsskyddet gäller också för dig som är äldre och har ett stort vårdbehov. Då måste du få ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Det kan till exempel skrivas av en föreståndare vid sjukhemmet eller gruppbostaden, biståndsbedömare i kommunen, distriktssköterska eller läkare som känner dig väl.

[Källa: Vårdguiden]