MENY
Information om diskbråck i ryggen

Diskbråck

Diskbråck är i vissa fall en orsak till ländryggsmärta. Det sker då en retning av nerven antigen via ett mekaniskt tryck eller en kemisk retning från disken.  Smärtan kan stråla ner i benet och du kan uppleva domningar/stickningar i benet/foten, förändrad känsel eller nedsatt kraft i benet.

Det är viktigt att komma ihåg att diskbråck är ett vanligt bifynd vid MR diagnostik och finns i hög grad även hos personer som inte har ont i ryggen. Tex. 33% av 40 åringar har ett diskbråck på MR undersökning utan att ha ont i ryggen.  Ett diskbråck läker i de allra flesta fall och prognosen för att bli helt återställd över tid är väldigt god.

Rekommendationer och prognos
  • Prognosen för att bli helt återställd är god över tid.
  • Det är alltid bra att röra på sig och även om det kan göra ont så är det inte skadligt. dagliga promenader, upprätthållande av meningsfulla aktiviteter och fortsatt arbetsdeltagande har visat på en snabbare återhämtning. Näringstillförsel till disken sker via rörelse genom att positionen av ryggen förändras, det är därför bra med rörelse.
  • Ryggsmärta pendlar ofta över tid och det är vanligt att ha dagar med mer respektive mindre smärta. Det är då lätt att bli orolig men detta är fullt normalt och betyder inte att skadan ökar eller att du gör något fel.

Som fysioterapeuter så hjälper vi dig genom att ställa diagnosen, aktivitetsjustering samt upplägg av träning och aktivitet.