MENY
Information om diskbuktning

Diskbuktning

Diskbuktning är en förklaringsmodell som använts för att försöka förklara de symtom som människor med ländryggssmärta upplever.

Förklaringsmodellen bakom diskbuktning består av att disken får en svullnad/ buktning som irriterar kringliggande vävnad och skapar smärta.

Diagnosen har på senare tid kommit att omdebatteras då studier har visat att det är lika vanligt med diskbuktning hos personer som inte har ländryggsmärta som det är hos personer med ländryggsmärta.

Tex så har ca 30% av personer i 20-30 års ålder som inte har ont i ryggen en diskbuktning.

Således är det svårt att uttala sig om det är diskbuktningen som gör ont eller om det är andra mekanismer som påverkar.