MENY
Information om Heel Pad Syndrom – Punkterad hälkudde

Heel Pad Syndrom

Heel Pad syndrom eller punkterad hälkudde är ett vanligt smärttillstånd som kännetecknas genom att smärta framkallas när hälen belastas mot underlaget.

Typiskt är att tillståndet förvärras under dagen och främst vid gång utan skor på hårt underlag. Kan uppkomma pga skada på hälkudden eller pga nedbrytning av fettkuddens vävnad högre upp i åldrarna.

Symtom

Ont i hälen när du stöter i underlaget, t.ex. efter ett hopp eller när du står med hälen direkt i golvet. Pressar du med fingrarna över området mitt under hälen ökar smärtan.Smärtfrihet direkt när hälen lämnar underlaget tex vid löpning och cykling. Smärtan förvärras ofta under dagen.

Klinisk undersökning räcker för att fastställa diagnosen. I många fall kan man se att fettkudden minskat i jämförelse med andra hälkudden eller i jämförelse med normalt. Undersökningen skall vara helt utan fynd förutom tryck mitt under hälen. Denna diagnos feldiagnostiseras ofta som Hälsporre då det endast skiljer 1-2 cm mellan smärtlokalisationerna.

Skadebild

Fettkudden mellan hälbenet och huden som är till för att dämpa stötar är otillräcklig. Denna vävnad kan bli skadad och öm om den utsätts för mycket kraftigt våld eller långvarig utslitning. Våldet kan vara att du landar på hälen efter ett högt hopp och utslitningen kan vara upprepad belastning på hårt underlag i skor med för dålig stötdämpning.

Behandling och prognos

Använd mycket stötdämpande skor med hälkappa eller köp mjuka inlägg/hälkoppar. Undvik aktivitet som framkallar smärta. Tejpning av hälkudden fungerar bra för att komprimera fettkudden och öka stötdämpning under hälen. Injicering av hälkudden med natriumklorid och smärtstillning används i vissa fall då man avlastar hälen med extra vätska i fettkudden samtidigt som injiceringen kan främja en viss uppbyggnad av ny vävnad i fettkudden.

Prognosen är god vid rätt behandling.

Författarens kommentarer

Heel pad syndrom är relativt vanligt tillstånd men misstolkas allt för ofta som en Hälsporre. Vid Tejpning, injicering och korrigering av skor är prognosen ofta god.

Marcus Tervahauta Leg. Sjukgymnast

Övrigt

Diagnoskod

M72.2 Plantar fascial fibromatos