MENY
Information om Hyperextensionstrauma armbåge

Hyperextensionstrauma Armbåge

Hyperextensionstrauma är vanligt i bollsporter och inträffar ofta när man skall stoppa en boll med armen och inte hinner spänna armbågen tillräckligt och denna tvingas ut i ytterläge och översträcks.

Skadan är vanligt förekommande hos bl a handbollsmålvakter och fotbollmålvakter.  Även fall där man tar emot med armen kan orsaka översträckning i armbågen. Ligamentskador till följd av hyperextension är inte ovanligt.

Symtom

Smärta i full sträckning är obehagligt och smärtsamt. Böjning av armbågen mot motstånd och lyft kan smärta pga bristning i Bicepsmuskelns nedre fäste. Vid kraftigt trauma kan även en artrit i armbågsleden förekomma då smärtar förutom full sträckning även maximal böjning av armbågen och rotation i armbågens ytterlägen.

Armbage
Behandling och prognos

Undvika nya ytterlägestrauman är den primära behandlingen fram till att ledirritationen lagt sig. Ortos (skydd) för att förhindra detta kan med fördel användas så att aktivitetsnivån kan bibehållas. Kortisoninjektion kan i svårare fall användas med goda resultat mot artrit i leden.

Att behålla din rörlighet och undvika nya översträckningar är den bästa egenbehandlingen för (och efter) hyperextentionstrauma i armbågen.

Prognosen är god och de flesta spontanläker efter 4-6 v. Om så inte är fallet kan kortisoninjektion övervägas om artriten är orsak till besvären.

Författarens kommentarer

Upprepade hyperextentionstrauman kan leda till hypomobilitet (överrörlighet) och kronisk artrit i armbågsleden och då bör man införskaffa en bra ortos för att bibehålla aktiviteten och säkra läkning. Kortison fungerar väl vid detta tillståndet om man är väldigt lugn med belastning följande 10 -14 dagar.

Marcus Tervahauta Leg. Sjukgymnast

Övrigt

Diagnoskod

S53.4 Distorsion i armbåge