MENY

Kapsulära mönster

Kapsulära mönster i hela kroppen

Kapsulära mönster

Passiva rörelser – som är begränsade och smärtsamma i leder som är under kontroll av våra muskler.

Andra leder; AC-distal radioulnar-sacroiliac-symfys pubis-proximal tib-fib leden. Stretch smärta i slutet av rörelseuttaget och ingen begränsning.

Axel

Passiv utåtrotation +++

Passiv abduktion ++

Passiv inåtrotation +

Alla 3 rörelser påverkade.

Distala radio-ulnarleden

Smärta i slutet av rörelsen i pro- och supination

Handled

Samma begränsning av flexion och extension

Höft

Passiv inåtrotation mest påverkad +++

Passiv flexion-extension abduktion mindre begränsad ++. Dessa rörelser kan variera.

Adduktion och utåtrotation är fria rörelser

Knä

Passiv flexion är mer begränsad än extension 10:1

Ankel

Passiv plantarflexion är lite mer begränsad än dorsalflexion

Subtalarleden

Passiv varus är begränsad och går upp i valgus position i slutet av rörelsen.

Mittarsalleden

Begränsning i passiv supination och adduktion. Foten går i pronation och abduktion i slutet av rörelsen.

Ryggen

Helt symmetriskt mönster där alla rörelser är påverkade. Flexion är minst.