MENY
 
Samarbeten för idrottsföreningar och Klubbar

Samarbete idrott

Inom idrotten uppkommer ofta och lätt skador. Viktigt är att då att skadan diagnostiseras tidigt för att snabbt kunna återgå till sin idrott. Därför har vi på iKLINIK tagit fram ett samarbetsavtal för idrottsföreningar där medlemmar kan få diagnostik snabbt. Samarbetsavtalen är helt kostnadsfria.

Klubbavtalen är kostnadsfria

Vad innebär ett samarbetsavtal?

Möjligheter

Med ett samarbetsavtal med iKLINIK får ni möjlighet till:

  • Snabb tid till Sjukgymnast då skadan är framme
  • Klubbansvarig Sjukgymnast
  • Support kvällar och helgar via app

Åtagande

Som samarbetsklubb ansluter ni er med en epostadress ni själva väljer. Denna adressen kommer iKLINIK kunna använda för att sända relevant information. Informationen kan bestå av information om specifika skador, föreläsningar som skall arrangeras, nya tjänster eller liknande. Information som är intressant för medlemmar att få varför vi uppskattar om denna informationen vi om ni delges era medlemmar.