MENY
MammaBebis – GRAVID

Information och rådgivning

Du får ett individuellt besök där en bedömning av inom området utbildad fysioterapeut görs. Vid besöket diskuterar vi kring din nuvarande fysiska status, förväntningar- och eventuella orosmoment under graviditeten samt ger råd och lägger upp en plan för att bibehålla träning och fysisk aktivitet under hela graviditeten.

Träning

Du får hjälp med upplägg av träning anpassad utifrån din nuvarande aktivitetsnivå, dina mål, ambitioner och hur långt in i graviditeten du är. Träningen anpassas därefter allt eftersom graviditeten fortlöper. Att ha en aktiv livsstil med träning under graviditeten har en mängd fördelar; tex ökat fysiskt och psykiskt välmående, minskad smärta kring rygg och bäckenleder och en snabbare återhämtning efter förlossning. Träning påverkar även fostrets hälsa. Studier har bla visat att motion kan ge goda effekter på barnets hjärtfunktion på lång sikt.

Smärtlindring

Vid behov kan du få smärtlindrande behandling i form av akupunktur, laser samt dry-needling. Detta kombineras med anpassade rörelser och träning – då en anpassad men bibehållen fysisk aktivitet alltid är målet på grund av de fördelar detta ger under en graviditet. Aktivitet och träning kan också verka smärtlindrande.

Bäckenledsbälte

Besväras man av graviditetsrelaterad bäckensmärta (tidigare kallat foglossning) eller ryggsmärta kan ett anpassat bäckenledsbälte vara till stor hjälp. För att få så god effekt som möjligt är det nödvändigt att hitta en modell som passar dig. Vi har flera modeller och storlekar som du som gravid kan prova ut tillsammans med oss.