MENY
Ultraljudsundersökning – MammaBebis

Ultraljudsundersökning mage

Efter en graviditet undersöker vi primärt magens återhämtning genom att känna och titta på töjning och funktion i samband med olika rörelser.

Om vi ska undersöka magen bättre i avslappnat läge behöver vi använda oss av en ultraljudsapparat. I samband med denna undersökning kan vi även få ett mer exakt mått på magmusklernas avstånd i förhållande till varandra, både i avslappnat och aktivt läge. Det viktigaste är dock funktionen* och när magen aktiveras tittar vi på musklernas rörelse.

Vi utför inga vaginala ultraljudsundersökningar.

*dvs musklernas förmåga att spänna sig på olika sätt

Rectus abdominis diastas

Vi har många olika magmuskler och alla påverkas under en graviditet. I samband med att magen växer så töjer sig magen, musklerna men framförallt bindväven mellan höger- och vänstersidas magmuskler. Det är detta ökade avstånd som ibland kan kallas för rectus diastas. Diastas betyder delning, delning kan dock vara ett lite missvisande ord när det snarare handlar om en töjning av vävnad eller ett ökat avstånd mellan höger- och vänstersidas magmuskler. Avstånd mellan våra magmuskler finns alltså hos alla redan innan en graviditet, men ökar under en graviditet. Första året efter en graviditet sker en naturlig återhämtningsfas. Hur kroppen blir efter en graviditet beror mycket på genetik men också hur graviditet och förlossning var. Mycket går inte att styra över. Däremot så kan vi påverka funktionen – vilket innefattar, koordination, styrka och uthållighet. Detta behöver sakta trappas upp i takt med kroppens naturliga återhämtning. Det är väldigt individuellt i hur och när du kan komma tillbaka till din vanliga träning.