MENY
 

Offentlig Vård

Vår offentliga vård är för dig som vill använda högkostnadsskydd och frikort.

 För snabbare tid rekommenderar vi vår privat finansierade vård.

Högkostnadskort och frikort gäller

Offentlig vård

iKLINIKs offentliga vård finansieras delvis av staten och delvis av dig som patient. För iKLINIKs offentliga vård gäller högkostnadskort och frikort. Är du under 20 år eller över 85 år är vården gratis. 

Pris

200 kr

Rehabilitering hos sjukgymnast i Lund skråbräda 780
hogkostnadskort
Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Maxbeloppet är idag 1150 kr för sjukvårdande behandling

Om du söker vård i annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Det betyder att du kan få stämplar i ditt högkostnadskort och att frikortet gäller i alla andra landsting. Avgifterna i andra landsting regleras av respektive landstings bestämmelser.