MENY

Kiropraktor i Lund och Malmö

Vad är en kiropraktor?

Kiropraktor

Kiropraktik är en behandling främst mot ryggbesvär. Den som utför behandlingen kallas för kiropraktor.

Behandlingen utförs främst med händerna (ordet kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra) med syftet att återställa normal funktion i ryggraden. Antalet behandlingar som ordineras beror på vilka besvär man har och hur länge man har haft dem. Kiropraktik omfattar främst diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av smärtor i ryggen.

Kiropraktiken håller på att bli etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett kontroversielltyrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell terapi. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. Kritik har dock framförts med argumenten att det saknas vetenskapligt stöd och välgjorda studier för metoden.Det finns inte någon dokumenterad effekt på andra åkommor än muskeloskeletala besvär.Kiropraktikens behandlingsmetoder har stadig vetenskaplig grund för smärtor i nedre delen av ryggen.Det finns visst vetenskapligt stöd även för effekt vid nackrelaterad huvudvärk och yrsel samt vissa smärtbesvär i extremiteter, men full konsensus råder ej om detta.

[Källa: Wikipedia]