MENY

Läkare

Läkare

Läkare är den person som har avlagt läkarexamen vid universitet efter genomgånget yrkesprogram. Därefter kan den examinerade anställas som läkare. I dagligt tal tituleras läkare ofta doktor, vilket även är beteckningen på en formell akademiskforskarexamen. En läkare kan efter utbildningen specialisera sig inom en rad olika områden.