MENY

Miljöpolicy

iKLINIKs Miljöpolicy

iKLINIK är Skånes ledande sjukgymnastklinik gällande diagnostik, behandling och rehabilitering. Utöver detta arbetar vi även med att främja miljön.

Vår verksamhet skall uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi skall ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

Vår främsta insats ligger i att minska våra utsläpp av koldioxid samt att driva utvecklingen mot det papperslösa samhället.