MENY
Orthopedic Medicine International

OMI

Dr James Cyriax var ”fadern av den ortopediska medicinen”. Ortopedisk Medicin består av diagnos och behandling av mjukdelar lesioner i muskuloskeletala systemet. Det innefattar skador och smärta från muskler, ligament, leder, slemsäckar och ryggraden.

 

Mål

Målet med OMI är att få ett bättre samarbete mellan ortopeder och ortopedisk medicin av icke kirurgisk natur, där kirurgen opererar, medan ortopedisk medicin utbildade läkare och sjukgymnaster behandlar det icke kirurgiska.

Arbetssätt

Ortopedisk Medicin är intellektuellt mycket tillfredsställande och utmanande för läkare och sjukgymnast. Diagnosen bygger på historia och klinisk undersökning. Teknisk undersökning är av begränsat värde, och kan i vissa fall vara missvisande. Exakt diagnos kommer alltid att vara hörnstenen, innan en behandling inleds.

Behandlingar

Ortopedisk Medicin erbjuder flera olika behandlingar:

  • Steroid injektioner
  • Manipulation
  • Dragkraft
  • Friktionsmassage
  • Mobilisering
  • Stretching
  • Profylax m m.

Ett nära samarbete mellan läkare och sjukgymnast där de ”talar samma språk” behövs ofta och är mest framgångsrika. Ortopedisk medicin är kompatibel med andra discipliner, t.ex. McKenzie, Maitland etc.

Utbildningar i OMI hos iKLINIK Malmö

OMI iKLINIK

 

Vi är glada att från och med 2017 vara arrangör för OMI utbildningar på vår klinik i Malmö. Nedan ser du vilka kurser vi arrangerar och vilka kursdatum som gäller.

 

Maj 2020

23 maj -24 maj Elbow and Wrist (2 dagar) INSTÄLLD P G A COVID-19. Framflyttad till 3-4 okt.

September 2020

18-20 september Hip and knee (2 dagar)

Oktober 2020

3-4 oktober 2A Elbow and Wrist (2 dagar)

December 2020

5 december Refresher basic

Utbildningar i Ortopedisk Medicin

Utbildningar OMI

OMI Norden bedriver idag utbildningsverksamhet i Norge, Sverige, Finland samt Danmark. OMI Global har även utbildning i Tyskland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Italien, England, USA, Kanada, Brasilien, Argentina och Indien. Utbildningen är indelad i Baskurser och Advancedkurser med sammanlagt 3 moduler vardera. En modul består av 5 dagar med 2 och 3 dagars kurse – A och B kurser.

Utbildningen inom OMI är indelad en ”Examen” och en ”Högre examen” med sammanlagt sex moduler 1A – 6B.

Baskursen består av 15 kursdagar. Här läggs vikt på de ”vanliga” lesionerna i övre och nedre extremitet samt columna. Mellan var kurs erbjuds en halv dags repetition under ledning av gruppledare som genomgått gruppledarutbildning. Baskurserna avslutas med 2 tvådagars repetitionskurser samt en teoretisk och praktisk basexamen.

Advanced kursen har samma struktur som baskurserna. Här lägger vi mer vikt på differentialdiagnoser och mer ovanliga lesioner. Advanced kurserna avslutas med en tredagars repetitionskurs samt ”Advanced exam”. Även här en teoretisk och en praktisk examination.

Hela utbildningen tar ca 3 – 4 år och har samma innehåll och struktur oavsett vilket land man går sin utbildning i. Detta möjliggör fortsatt utbildning i annat land.