MENY

Referred Pain

Referred Pain

”Referred pain” eller sk ”refererad smärta”  är smärta som känns någon annanstans än i skadeområdet. Det uppkommer p g a ett fel i förnimmelsen av det nociceptiva stimuli i sensoriska cortex.

Förklaringsmodell

Under den första tiden av ett smärtfullt stimuli nås speciella celler i sensoriska cortex och skapar utanpåliggande smärta av huden. Efter det börjar samma celler ta emot smärtstimuli från mer djupliggande strukturer. Tolkning sker utifrån det sista stimulit. Sensoriska cortex ”känner” smärtan var den alltid har känts vilket innebär i motsvarande dermatom och därmed i området av huden som motsvarar segmentet för skadan. Med anledning av detta är referred pain segmentell men den känns djupare och inte i själva huden.

Exempel på referred pain

 

–       Smärta i överarmen vid en axelskada

–       Smärta i knäet vid en höftskada

–       Smärta i ena eller båda armarna vid agina pectoris (C3-C8)

–       Smärta kring skuldrorna när diaphragma är involverad

Praktisk nytta av Referred pain

Referred pain kan vara vilseledande vid ett diagnosställande men kan också vara en stor hjälp för att ställa en korrekt diagnos.

Egenskaper/Kännetecken för referred pain
  1. Smärtan korsar inte medellinjen
  2. Den utstrålar segmentellt
  3. Den känns djupt
  4. Den refererar distalt snarare än proximalt
  5. Skadan finns inte nödvändigtvis i det mest smärtfulla området
  6. Smärtan känns någonstans i dermatomet inte nödvändigtvis i hela
Anmärkningar

–       Smärthänvisningen behöver inte nödvändigtvis härledas till en nerv utan annan mjudkdelsvävnad eller inre organ kan vara involverade

–       Myotom och dermatom sammanstrålar inte alltid, då dermatom brukar projiceras mer distalt och myotom mer proximalt

Faktorer som gynnas av smärtreferensen
1. Styrkan på stimulis

Ju starkare stimuli desto mer referens av smärtan.

2. Positionen på den påverkade strukturen

Ju mer proximalt eller närmare mittlinjen skadan är ju mer smärta vill bli refererad. Samma gäller för motsatsen. Ju längre distalt skadan finns ju mer precist vill patienten lokalisera smärtan.

3. Djupet av den påverkade strukturen

Desto djupare skadan finns desto mer smärta är refererad.

4. Arten av den påverkade strukturen

– Nervstrukturer är mest sensibla

– Muskel, sena, ligament, kapsel, bursa etc är ganska sensibla

– Ben och periost har endast lokaliserad smärta

Undantag till regeln om segmentell referens är dura mater.