MENY

Remiss

Vad är en remiss?

En remiss är ett meddelande med information om att man som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad man har för symtom, hur man mår och tidigare sjukdomar och skador.

Ofta skickas remissen direkt från en vårdmottagning till en annan och då ser man inte remissen själv. Då kan det vara viktigt att man får veta till exempel om man kommer att bli kallad av någon annan vårdenhet och hur lång tid man kan behöva vänta.

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också andra yrkeskategorier som har möjlighet att göra det, till exempel en sjukgymnast.

När behöver man ha en remiss?

Du behöver inte ha remiss för att vända dig till sjukgymnast. Du behöver heller inte ha en remiss för att vända sig till en vårdcentral eller en akutmottagning. Om man behöver får man en remiss för att komma vidare till en terapeut med en annan specialitet.

Det är är landstingen och regionerna som bestämmer vad som gäller för att man ska få komma med remiss till en mottagning. På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför får man ta reda på hur det fungerar på den mottagning man vill komma till.

Man kan även skriva en egenremiss. Det innebär att man skriver och berättar om sitt tillstånd och varför man söker vård och lämnar in det till mottagningen. En del mottagningar har förtryckta blanketter för detta. När mottagningen har behandlat ens anmälan får man en besökstid om läkaren eller sjukgymnasten som man söker vård hos tycker att man behöver en medicinsk bedömning.

Hur länge behöver man vänta?

När man ska få en remiss har man rätt att samråda med sin läkare om vart man ska bli remitterad. Till vissa mottagningar kan det vara lång väntetid, då kan man be om att få bli remitterad till en mottagning med kortare väntetid. Hur länge man måste vänta beror också på vad man har för sjukdom eller symtom. Om läkaren som skriver remissen bedömer att man behöver få vård snabbt kan det skrivas in i remissen. Men det är alltid den vårdenhet som tar emot remissen som avgör hur snabbt man kan få en tid.

När man får en remiss gäller den nationella vårdgarantin som innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att man inte ska behöva vänta mer än nittio dagar för att få en tid.

Patientavgiften för ett vårdbesök kostar olika mycket, beroende på vad det är för remiss och vart den skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Under tiden man väntar på att få komma till den mottagning man har fått remiss till har läkaren eller sjukgymnasten som skrev remissen ansvar för att man får den vård man behöver. Blir besvären värre medan man väntar ska man kontakta läkaren eller sjukgymnasten som skrev remissen.

[Källa: 1177]