MENY

Revision Region Skåne

Revision av sjukgymnastik 2016

Region Skåne

Som en av dom största sjukgymnastik leverantörerna inom Region Skåne och hälsovalet så är det enormt viktigt att vi också går i frontlinjen när det gäller kvalité. Vi är därför glada att iKLINIK vid Region Skånes medicinska revision av sjukgymnastik som genomfördes under våren 2016 är den kliniken som fick genomgående högsta betyg. 

Granskning gjordes av journalsystem, journalernas innehåll, antal besök totalt under period, max antal besök per unik patient samt huruvida vården vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och är medicinskt befogad utan överbehandling.

Sammanfattning

14 vårdcentralers sjukgymnastik, 3 med underleverantörsavtal samt 11 sjukgymnaster verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) granskades.

Vårdcentralers sjukgymnastik

3 av vårdcentralernas sjukgymnastik, varav iKLINIK va den ena fick högsta betyg och hade inga nämnvärda brister som behöver hanteras. Alla dom granskade vårdcentralerna vilade sin vård på vetenskap och beprövad erfarenhet samt hade godkända journalsystem. 8 vårdcentraler hade brister i sin journalföring.

Sjukgymnaster verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF)

2 av dom 11 sjukgymnasterna verksamma enligt lag om ersättning (LOF) hade allvarliga brister på alla parametrar. 6 hade brister eller allvarliga brister i sina journalsystem och 8 hade brister till allvarliga brister i sin journalföring. 9 hade brister eller allvarliga brister i mångbesök för en unik patient. 8 hade brister eller allvarliga brister gällande vård som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 5 sjukgymnaster av 11 är anmälda till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och 1 polisanmäld som även är avstängd.

Region Skåne p g a ovanstående förlängt revisionsuppdraget och kommer fortsätta granskningen av privata sjukgymnaster.

Ni kan läsa mer om granskningen på länkar nedan.

Sjukgymnaster vårdcentraler

Sjukgymnaster verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi