MENY

Sacral-Epidural injektion

Sacral Epidural injektion

Sacral Epidural är en injektion som ges i syfte att ge smärtlindring och förhoppningsvis möjlighet till förbättrad läkning i vid ryggsmärtor. Injektionen skall inte jämföras med Epiduralbedövning som ges vid exempelvis förlossningar då proceduren är helt olik. Injektionen har använts under många år. Den första utfördes, dokumenterat, 1901. Den är som behandling ovanlig i Sverige men vanlig i flera länder i  Europa och framför allt i Amerika. Sacral epidural injektion

Vid en Sacral Epidural förs en långverkande steroid (kortison) med hjälp av ett bedövningsmedel, Prokain, upp till det så kallade epidural rummet, vilket omger ryggmärgen och nervrötterna. Väl där kan kortisonet minska inflammationen i nerverna och svullnader i detta utrymmet till följd av exempelvis trånga förhållande vid diskbråck och stenossjukdom. Ambitionen är att detta då skall ge minskade smärtor, stickningar, domningar och förhoppningsvis även ökad rörlighet.

Det är svårt att förutse om injektionen kommer att hjälpa. Erfarenheten ger att Ischiassmärta har bättre förutsättningar än enbart smärta i ländryggen för att bli förbättrad. Hur länge som man har haft ont verkar även det påverka. Har smärtan stått under mer än ett år så är förutsättningarna sämre än vid kortare sjukdomsperiod. I olika studier beskrivs dock lindring på upp till 65-70 % av patienterna som erhåller injektion.

Procedur

Patienten får ligga på mage med en liten kudde under sitt bäcken. Området för injektionen är precis där skinkorna börjar/delar sig. Området undersöks först med Ultraljud och öppningen för injektionen (Hiatus på sacrum) verifieras. Området tvättas med sprit och gelen till ultraljudsproben bytas ut till steril sort. Området (huden och vävnaden ner till Hiatus) bedövas med en injektion av Carbocain. Därefter används en tunn epiduralnål som anläggs på plats. Oftast upplever patienterna mer en tryckkänsla än smärta (bortsett ifrån insticket vid bedövningen) vid denna del av proceduren. Injektionen ges därefter långsamt, i omgångar, tills dess att hela volymen är administrerad. Läkemedlet som används är Kenakort T (Kortison) samt Prokain (Bedövningsmedel). Hela förfarandet tar ca 20 minuter. Efter avslutad injektion skall patienten ligga på mage och rygg i vardera 15 minuter innan uppgång ifrån britsen.

Effekt av injektionen

I samband med injektionen och strax efter kan man uppleva domningskänsla ner i benen och de kan även upplevas som lite tunga. Ibland kan även smärta i ryggen mildras direkt. Detta har med bedövningsmedlet att göra. Detta gör att bilkörning direkt efter injektionen inte är att rekommendera. Ibland märks ingen skillnad av injektionen men detta betyder inte att man inte kommer att ha effekt av den. Erfarenheten ger att upp till 3 veckor efter injektionstillfället kan smärtan i ryggen/benen plötsligt förändras till det bättre. Det vanligaste är dock att skillnad upplevs efter 3-5 dagar. De första 2-4 dagarna kan man även ha ökad smärta, vilket är helt normalt. Man anser att det är en effekt av kortisonet.

Det är bra om man som patient kan ta det lugnt och inte utföra sysslor som brukar öka smärtan de första två dygnen. Därefter bör man kunna återgå till normala aktiviteter igen.

Bedömning av effekt

Om första injektionen inte minskar smärtan inom ovanstående tid (3v) är rekommendationen att man prövar ytterligare en injektion. Om ej heller den ger effekt så fungerar sannolikt inte denna behandling för dina besvär. Blir det god effekt men fortsatt närvaro av smärta, men i lindrigare form, kan man få ytterligare injektioner dock ej fler än fyra stycken under en 6 månaders period.

Risker

Sammantaget så förefaller injektionen vara tryggare att få jämfört med vanlig tranforaminal epidural (den som ges vid förlossning). Men som all behandling så finns det risker och möjliga komplikationer. Vanligast är att man initialt upplever mer smärta, men där den ofta är övergående. Man kan även ibland uppleva ökad krampkänsla i musklerna i benen (speciellt om det ingått i  sjukdomsbilden innan) under den första veckan men även det förefaller övergående. Annan risk är som vid alla injektioner att men kan få infektion.

Av kortisonet kan man uppleva viktökning, om man är diabetiker – höjning av blodsockret, ökad menstruation osv. Självklart är det inte lämpligt att få injektion om man är allergisk mot de läkemedel som används. Det är ej heller lämpligt om du har en pågående infektion i kroppen eller lokalt i området för injektionen. Waran är inget hinder men det kräver monitorering så att PK/INR på dagen för injektionen är mindre än 1,4.