MENY
 

Sjukgymnast Uppsala

Skånes främsta Sjukgymnaster iKLINIK finns nu även i Uppsala. Via vår nya tjänst Sjukgymnast online kan du få hjälp av en Sjukgymnast inom 4 h.

Vill du besöka våra kliniker?

Våra kliniker

iKLINIK har kliniker i både Lund och Malmö. Våra 14 sjukgymnaster arbetar med såväl diagnostik, behandling och rehabilitering på plats men också online. Vill du besöka oss kan du enkelt boka tid på länken enligt nedan. Vill du istället besöka oss online välj vår populära tjänst Sjukgymnast online.

  

gym-malmo%cc%88-20160921

iKLINIK METODEN

Diagnostik

Diagnostik av vilken struktur som framkallar dina besvär? (exempelvis sena, disk, muskel, menisk, korsband, led)

Behandling

Behandling av strukturen som framkallar dina besvär för att snabbt återgå till aktivitet. Exempel på behandlingar är manipulation (sk kiropraktisk behandling), stötvågsbehandling och akupunktur/IMS.

Rehabilitering

Rehabilitering av din funktion utifrån vilka specifika krav du har på din kropp. Detta för att snabbt återgå till full aktivitet och undvika framtida återfall. Rehabiliteringskoncept som vi utarbetat är bl a korsbandskoncept (korsbandsskada), axelkoncept, ryggkoncept och fotledskoncept.

Vad gör en Sjukgymnast/Fysioterapeut?

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Det finns många sjukgymnaster/fysioterapeuter i Uppsala som jobbar dels inom den offentliga sektorn men också inom den privata sektorn. Som patient kan det ibland vara svårt att veta vem man skall välja. En sjukgymnast/fysioterapeut kan vara inriktad på ortopedi, neurologi, andningsbesvär och mycket mer. Därför är det viktigt att du kollar upp vad dom olika sjukgymnasterna/fysioterapeuterna arbetar med. Det finns också skillnader på sjukgymnaster/fysioterapeuter inom dom speciella inriktningarna. Även om en sjukgymnast/fysioterapeut arbetar med ortopedi så kanske han eller hon inte är mest lämpad att ta hand om just dina besvär. Vissa arbetar mer med arbetsrelaterade besvär vissa mer med idrottsmedicinska besvär och vissa mer med psykosociala besvär. Ta därför gärna redan på mer om den sjukgymnasten/fysioterapeuten du söker till. Har du skadat dig och behöver komma i kontakt med en sjukgymnast/fysioterapeut är till den primära vården du skall vända dig i första hand. Till den primära vården tillhör såväl vårdcentraler som privata vårdgivare.

  

Diagnostik
Behandling
Hur arbetar sjukgymnaster på iKLNIK?

Sjukgymnast iKLINIK

Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter på iKLINIK har en ortopedmedicinsk inriktning och arbetar därför mycket med:

  • Diagnostik av ortopediska problem
  • Manipulationsbehandling
  • Stötvågsbehandling
  • Tvära friktioner
  • Rehabilitering

 

Vanligtvis arbetar många sjukgymnaster/fysioterapeuter i Stockholm med att försöka hitta orsaken till skadan och behandla denna vilket tyvärr bara löser en del av problemet. För att nå hela vägen behöver man alltid hitta vilken struktur som är smärtframkallande och ofta behandla denna tillsammans med att man behandlar och rehabiliterar orsaken.

Vem ska jag söka till?

Olika professioner

Det finns en rad olika professioner som arbetar inom vården. Som patient kan det vara svårt att veta till vilken du skall söka. Inom primärvården stöter man oftast på sjukgymnast eller fysioterapeutkiropraktornaprapat och läkare. Läs mer om vad som skiljer på dom olika professionerna nedan.

Som patient kan det vara svårt att veta vilken profession som passar bäst för de problemen som just du söker för. Det som är viktigt att veta är att två olika professioner kan ligga närmare varandra än vad två individer inom samma profession kan göra. De professionerna du framförallt stöter på inom primärvården i Uppsala är sjukgymnastläkarekiropraktor och naprapat. När det gäller sjukgymnast, kiropraktor och naprapat är det ibland svårt att veta skillnaden. I dagligt tal så arbetar en sjukgymnast med rehabiliteringsträning, en kiropraktor med manipulationer och en naprapat med massage och justeringar. Om sanningen skall fram så behöver det inte skilja så mycket i praktiken. En ortopedmedicinskt inriktad sjukgymnast arbetar t ex lika mycket eller kanske mer med manipulationsbehandlingar än en kiropraktor. Likväl kan en naprapat eller kiropraktor arbeta lika mycket eller mer med rehabiliteringsträning som en vissa sjukgymnaster. Därför är det viktigt för dig som patient att ta reda på vilken typ av behandlingar som erbjuds hos den du söker till. Vanligtvis så gäller högkostnadsskydd till sjukgymnast men inte till kiropraktor eller naprapat.

Vad är en Sjukgymnast och Fysioterapeut?

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnastik eller fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för sjukgymnastens yrkesroll. I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver.

Sjukgymnastens yrkestitel är skyddad i lag och får bara användas av de som legitimerats av socialstyrelsen. Sjukgymnastprogrammet kallas i övriga delar av världen fysioterapiprogrammet. Sedan 2014 kan en sjukgymnast använda såväl den traditionella titeln sjukgymnast som den nya titeln fysioterapeut.

Högkostnadskort och frikort till Sjukgymnast i Stockholm

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Uppsala

Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Även besök hos andra landsting kan räknas in.

Om du söker vård i annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Det betyder att du kan få stämplar i ditt högkostnadskort och att frikortet gäller i alla andra landsting. Avgifterna i andra landsting regleras av respektive landstings bestämmelser.

Du kan läsa mer om högkostnadsskydd nedan.