MENY
iKLINIK Metoden
Hur diagnostiserar vi?

Diagnostik

Inom sjukgymnastisk diagnostik finns det i huvudsak två olika metoder, funktionell diagnostik och strukturell diagnostik där den funktionella diagnostiken är den mest dominerande.

Funktionell diagnostik syftar till att hitta belastningsmönster, assymetrier, svagheter o s v som kan vara en orsak till att besvären uppkommer.

Strukturell diagnostik syftar till att finna den struktur som framkallar besvären och utifrån det finna orsaken till varför besvären uppkommit. Dom två huvudorsakerna till att besvär uppkommer är överbelastning (overuse) och trauma (overload).

Vi är inriktade mot den strukturella diagnostiken där vi letar för att hitta strukturen som framkallar besvären. Vi använder den funktionella diagnostiken i huvudsak som komplement till den strukturella diagnostiken men enbart vid överbelastningsskador och långvariga smärttillstånd.

Den strukturella diagnosen är ofta lättare för klienten att ta till sig och förstå och på så sätt bli delaktig i sin egen behandling.

Diagnostik
Akupunktur hos sjukgymnast i Lund
Hur behandlar vi?

Behandling

Utifrån den strukturella diagnosen är det ofta enkelt att veta vilken behandling som lämpar sig bäst. Förutom strukturen tas i valet av behandling hänsyn till ålder, aktivitetsnivå, ambitionsnivå, medicinering och övriga sjukdomar.

Vanlig förekommande behandlingar hos oss på iKLINIK är bl a manipulationsbehandling (sk kiropraktisk behandling), tvära-friktionsbehandlingstötvågsbehandling,

rehabiliteringsbehandling och akupunktur/IMS.

Hur rehabiliteringstränar vi?

Rehabilitering

Rehabilitering är en speciell typ av behandling som syftar till att återskapa och förbättra en funktion som blivit påverkad av en viss skada. Rehabilitering är ofta första valet av behandling vid traumatiska skador efter akutfasen men kan också användas i kombination med någon av ovanstående behandlingar för att undvika att besvären skall återkomma. Vi har utarbetat ett antal rehabilteringskoncept efter operationer samt för specifika skador men såväl dessa som behandlingar individanpassas alltid utifrån ålder, aktivitetsnivå, ambitionsnivå, medicinering och övriga sjukdomar.

Koncept som vi bl a erbjuder är korsbandskoncept, axelkoncept, ryggkoncept, artroskoncept och fotledskoncept.

Rehabilitering