MENY

SPiK i korthet

Vad innehåller vår Specialiserade Primärvårdsutbildning?
Föreläsningar

1 föreläsningning och 1 workshop där vi ingående går igenom begreppen diagnostik, behandling och rehabilitering med utgångspunkt i respektive kroppsdel. Den röda tråden genom alla föreläsningar är det kliniska resonemanget.

Klinisk förankring

8 h klinisk förankring i patientnära arbete tillsammans med iKLINIKs Sjukgymnaster.

Kliniskt resonemang

Vad berättar patienten, vad framkommer i klinisk undersökning och hur tolkar vi svaren kopplat till patientens upplevelse? Ett kliniskt resonemang ligger till grund för såväl föreläsningar som den kliniska förankringen med riktiga patienter och patientfall i fokus.

Examination

Kursen avslutas med en muntlig examination. För att bli godkänd på examinationen krävs det att man visar på en god förmåga till kliniskt resonemang genom hela behandlingskedjan. Examinationen kommer att utgå från ett patientfall.

Vilka moment kommer du genomgå?

Checklista

Övre extremiteter

Undersöka patient med påverkan enligt kapsulärt mönster i axel, planera behandling och rehabilitering

Kliniskt differentialdiagnostisera mellan tillstånd från sena, kapsel och slemsäck i axel

Undersöka patient med lateral alt medial epicondylit behandlat dessa manuellt och med rehabilitering

Diagnostisera och behandla de vanligaste tendinopatierna i axeln manuellt och med rehabilitering

Undersöka patient med instabilitetsproblematik i axelleden och planera rehabilitering

Sätta ihop och instruera ett träningsprogram för en patient med axelproblematik

Columna

Undersöka nedsatt rörelseförmåga i cervikalen och lumbalen samt resonera kring möjliga orsaker

Kliniskt differentialdiagnostisera mellan Lumbalrygg, Sacroiliaca led och Höftled

Kliniskt differentialdiagnostisera mellan diskbuktning och diskbråck samt planera behandling

Sätta ihop och instruera ett träningsprogram till en patient med columnaproblematik

Nedre extremiteter

Undersöka traumatisk knä och fotledsdistortion samt påbörja behandling och rehabilitering

Undersöka och diagnostisera patient med muskelskada i nedre extremiteten, planera behandling och rehabilitering

Behandla och påbörja rehabilitering för tendinopati i nedre extremiteten

Utföra stabilitets- och mensiktester i knä

Sätta ihop och instruera ett träningsprogram till en patient med höft- eller knäartros

1000 kr

Endast 10 platser
Varför har vi tagit fram kursen SPiK?

Bakgrund

Sjukgymnastutbildningen/Fysioterapiutbildningen är en gedigen teoretisk och praktisk utbildning gällande anatomi, fysiologi och patologi och ger en god grund att stå på inför kommande arbetsliv.

Som student eller nyutexaminerad fysioterapeut kan man dock uppleva att man saknar tryggheten i hur patienter och patologi ter sig i verkligheten samt känna att det är svårt att få till det kliniska resonemanget kring diagnostisering och behandling. 

iKLINIK har därför tagit fram en unik utbildning för såväl studerande som nyutexaminerade sjukgymnaster där du djupgående teoretiskt och praktiskt, med fokus på det kliniska resonemanget, lär dig hur du diagnosticerar, behandlar och rehabiliterar besvär som är vanliga i primärvården. Huvudfokus ligger på ortopediska- och idrottsmedicinska patienter.

Kursen hålls på vår klinik i Lund och lämpar sig för dig som är nyutexaminerad Fysioterapeut eller studerar termin 5-6 på Fysioterapiprogrammet.

Vad innehåller vår föreläsning?

Föreläsning

Föreläsningen sker vid ett tillfälle á 3 timmar med olika fokus på ovanstående. Föreläsningen innehåller en blandning av generellt kliniskt resonemang, iKLINIK-METODEN samt diskussioner och genomgång av vanligt förekommande diagnoser i rörelse- och stödjeapparaten och hur man diagnostiserar och behandlar dessa. Föreläsningen syftar till att ge dig som deltagare en utökad medicinsk förståelse inför den kliniska förankringen och ligger till grund för den slutliga examinationen.

INNEHÅLL

Generellt kliniskt resonemang och teori för:

  • Axel och arm
  • Rygg och nacke
  • Fot och underben
  • Knä och höft

Datum uppdateras inom kort.

Köp föreläsning separat

Det går också bra att köpa vår föreläsning separat.

PRIS 500 kr

Vad innehåller den kliniska förankringen?

Klinisk förankring

Den kliniska förankringen syftar till att ge deltagarna möjlighet att undersöka patienter med muskel och led problematik tillsammans med ansvarig sjukgymnast, föra ett kliniskt resonemang, lära sig tolka anamnes och undersökningsfynd, sätta diagnos och välja behandling. Den kliniska förankringen förutsätter ett aktivt deltagande från deltagaren och timmarna förläggs individuellt. Den kliniska förankringen skall genomföras under minst 8 timmar för att bli godkänd på kursen.

Tider för den kliniska förankringen förläggs utifrån deltagarens önskemål och i samråd med handledare.

Vad innebär det kliniska resonemanget?

Kliniskt Resonemang

Att föra ett korrekt kliniskt resonemang är avgörande för att kunna ställa rätt diagnos och få en lyckad behandling. Att lära sig undersökningstekniker är en sak men att tolka fynden är det som leder till rätt diagnos. Därför lägger vi stor vikt vid hur man tänker och tolkar anamnes, kliniska fynd och funktionella tester. Det kliniska resonemanget genomsyrar alla moment i utbildningen.

Hur går workshopen till?

Workshop

Innan examen så hålls en workshop där vi samlar ihop det som behandlats under terminen. Samtalar kring det kliniska resonemanget och avslutar med en frågestund inför examinationen.

Datum bestäms i samråd med grupp och handledare.

Hur går examinationen till?

Examination

Utbildningen avslutas med ett muntligt examinationstillfälle där du som deltagare skall kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån ett specifikt patientfall. Det kliniska resonemanget grundar sig i det vi tagit upp på föreläsningar samt sett i kliniken och diskuterat under terminen.

Datum bestäms i samråd med grupp och handledare. 

Våra kursansvariga

marcus-tervahauta-800

Medicinskt ansvarig
Högre examen i Orthopedic Medicine International

Marcus Tervahauta

Leg. Sjukgymnast
Sofie Davidsson

Kursansvarig
Examen i Orthopedic Medicine International

Sofie Davidsson

Leg. Sjukgymnast
Våra handledare
marcus-tervahauta-800

Marcus Tervahauta

Leg. Sjukgymnast
carl-bjerkelund-800

Carl Bjerkelund

Leg. Sjukgymnast
Sofie Davidsson

Sofie Davidsson

Leg. Sjukgymnast
viktor-nordvall-800

Viktor Nordvall

Leg. Sjukgymnast
Sofie-Stjernberg

Sofie Stjernberg

Leg. Sjukgymnast
Pontus Ingesson

Pontus Ingesson

Leg. Sjukgymnast
Isabella-Moller

Isabella Möller

Leg. Sjukgymnast
Tobias Dernbrant

Tobias Dernbrant

Leg. Sjukgymnast