MENY
Stötvågsbehandling i Lund och Malmö

Stötvågsbehandling

iKLINIK erbjuder den modernaste och effektivaste behandlingsmetoden för muskel- och senproblematik.

Metoden kallas stötvågsbehandlingtryckvågsbehandlingRadial Shockwave Therapy eller rESWT . Stötvågsbehandling är den mest vanligt förkommande termen medan tryckvågsbehandling anses vara den mest korrekta. Speciellt god effekt har kunnat påvisas på kroniska besvär som tex Hälsporre, Hälseneinflammation, TennisarmbågeMusarm, Impingement syndrom, Hopparknä, Benhinneinflammation mm.

Stötvågsbehandling hos sjukgymnast i Lund 650
Bakgrund

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag.  Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion.  Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och  antalet  ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

Metoden stötvåg

Det finns olika typer av stötvåg och de vanligaste två är:

 • Fokuserad stötvåg vilket innebär hög energi koncentration som går djupt ner i vävnaden och fokuseras i en specifik punkt.
 • Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Metoden som beskrivs här är rESWT (radial Extracorporeal Shockwave Therapy)  eller RPW (radial pressure wave) alltså radial tryckvågs- eller stötvågsbehandling.  Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden.  Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

Hur fungerar stötvågsbehandling

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.
Här följer några av dem:

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg
 • Smärtlindring genom Gate-Control teorin
Behandling med stötvåg

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad,  hematom och petekier. Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.

Fördelar med stötvågsbehandling

Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs. Relativt smärtfri behandling. Mycket goda läkningsresultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.

Läs även mer om stötvågsbehandling på Region Skånes hemsida.

Stötvåg rekommenderas vid
 • Plantar Fasciit
 • Hälsporre
 • Achillodyni
 • Hoppar knä(Jumper´s knee)
 • Löparknä (Runner´s knee)
 • Femuropatellärt syndrom
 • Trigger point behandling
 • Trochanterit
 • Calcifierad skulder tendinit
 • Frozen Shoulder
 • Golfarmbåge (médial epicondylit)
 • Tennisarmbåge (Radial epicondylit)
 • Trapezius myalgi

[Källa: Vårdguiden]

Stötvågsstudier och referenser

Studier om Stötvåg

Fot/Häl

Chronic Plantar Fasciitis Treated with Two Sessions of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy
Mahmoud I. Ibrahim, Robert A. Donatelli, Christoph Schmitz, Madeleine A. Hellman, Frederick Buxbaum. Foot & Ankle International.  Maj 2010
RSWT var en framgångsrik metod  vid behandling av  kronisk Plantar Fascit även  efter endast två behandlingar  med 2000 slag per behandling med en veckas mellanrum.

Eccentric Loading Versus Eccentric Loading Plus Shock-Wave Treatment for Midportion Achilles Tendinopathy. A Randomized Controlled Trial.
Rompe, Furia, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Kombinerad excentrisk träning och repetitiv låg-energi RSWT  gav signifikant bättre resultat än enbart excentrisk vadmuskel träning.

Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Is Safe and Effective in the Treatment of Chronic Recalcitrant Plantar Fasciitis. Results of a Confirmatory Randomized Placebo-Controlled Multicenter Study
Gerdesmeyer, Frey, Vester, Maier, Weil, Russlies, Stienstra, Scurran, Fedder, Diehl, Lohrer, Henne, Gollwitzer. American Journal of Sports Medicine. 2008
RSWT behandling ger signifikant förbättring av smärta, funktion och livskvalité jämfört med placebo hos patienter med recalcifierande Plantar Fascit.

Eccentric Loading Compared with Shock Wave Treatment for Chronic Insertional Achilles Tendinopathy
Rompe, Furia, Maffulli. Journal of Bone & Joint Surgery Am. 2008
Bättre resultat med RSWT jämfört  med excentrisk träning hos patienter med kronisk infästnings tendinopati  i Achillessenan.

Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy. A double-blind, randomized clinical trial of efficacy
Sten Rasmussen, Marianne Christensen, Iben Mathiesen, Ole Simonsen Acta Orthopaedica. 2008
RSWT verkar vara ett kliniskt relevant komplement till konservativ behandling vid tendinopati.

Höft

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome
Furia, Rompe, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Stötvåg är en säker och effektiv behandling  vid trochanterit smärta.

Home Training, Local Corticosteroid Injection, or Radial Shock Wave Therapy for Greater Trochanter Pain Syndrome
Rompe, Segal, Cacchio, Furia, Morral, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Både RSWT och hemträning hade sigifikant bättre effect än  en lokal corticosteroid injektion. Resultaten förbättrades fortare vid RSWT behandling än vid hemträning.

Axel

Effectiveness of Radial Shock-Wave Therapy for Calcific Tendinitis of the Shoulder: Single-Blind, Randomized Clinical Study
Cacchio, Paoloni, Barile, Don, de Paulis, Calvisi, Ranavolo, Frascarelli, Santilli, Spacca. Physical Therapy. 2006
Användning av RSWT vid behandling av förkalkningstendinit i axeln är en säker och effektiv metod. Den ger signifikant mindre smärta och förbättrad axel funktion efter  fyra veckor.

Armbåge

Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled single-blind study
Spacca, Necozione, Cacchio. Europa Medicophysica. 2005
Reducerar smärta, förbättrar rörlighet i armbågsleden samt funktionell grepp förmåga. RSWT är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med tennisarmbåge.

Övrigt

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Medial Tibial Stress Syndrome
Jan D. Rompe, Angelo Cacchio, John P. Furia, Nicola Maffulli
American Journal of Sports Medicine. 2009
RSWT är en säker och effektiv metod för att behandla MTSS.

Can cellulite be treated with low-energy extracorporeal shock wave therapy?
Fiorenzo Angehrn, Christoph Kuhn, Axel Voss. Clinical Interventions in Aging. 2007