MENY

Tennisarmbåge – Lateral Epikondylit

Tennisarmbåge – Lateral Epikondylit

Lateral Epikondylit

Lateral epicondylit kallas ofta för tennisarmbåge i vardagligt tal. Lateral epicondylit är ett smärttillstånd i utsidan av armbågen som oftast förekommer i den dominanta armen.

Ofta drabbar Lateral epicondylit personer som har tunga återkommande lyft i sin vardag eller repetitiva monotona (upprepade) rörelser. Orsaken till smärtan är små bristningar i bindväven i fästet mellan muskelns sena och ben.

Symtom vid Lateral Epicondylit

Smärta vid båkåtböjning (extension) av handleden mot motstånd. Även greppsmärta och lyftsmärta när handflatan är riktad nedåt. Tryck/palpation av utsidan på armbågen är smärtsamt. I vissa mer akuta fall har man även vilovärk och smärta som strålar ner i underarmen.

Utredning vid Lateral Epicondylit

Ofta räcker klinisk undersökning för att verifiera diagnos. I vissa fall kan man lokalbedöva med injektion i extensormuskulaturens fäste för att säkerställa diagnos. Ultraljud kan även visualisera diagnosen om särskilda behov finns.

Behandling vid Lateral Epicondylit

Avlastning från orsakande belastning är alltid första val av behandling.  Stötvågsbehandling, tvärfriktionsmassage,  akupunktur, stretching av extensorfästet och excentrisk träning brukar vara valet av aktiv behandling. Kortison används med god effekt mot Lateral epicondylit vid långvariga bekymmer och när aktiva behandlingsmetoder ej fungerar. Vid kraftig smärta bör kortison vara förstavalet då aktiva behandlingar, speciellt träning och stretching ofta retar tillståndet ytterligare.

Egen vård av Lateral Epicondylit

Undvik enformiga belastningar, arbeta med handflatan upp och stretcha muskel och sena för handledssträckarna.

Prognos vid Lateral Epicondylit

Prognosen vid Lateral epicondylit är god och spontanläkningen är 90 % på ett år. Återfall av besvär är vanligt om negativ belastning inte förändras.

Kontakt vid Lateral Epicondylit

Kontakta främst Leg Sjukgymnast. Om kortisoninjektion blir nödvändigt så kontakta Allmän läkare på din Vårdcentral eller Ortopedläkare.

Författarens kommentarer vid Lateral Epicondylit

Effektivast vid dessa besvär är tvärfriktionsbehandling av kraftfull karaktär, eller Stötvågsbehandling för att mjuka upp adherens (förhårdnad) som bildas i senan efter långvarig smärta, inflammation och kroppens försök till läkning. Har man gått längre period och provat behandling över 5 ggr utan resultat är kortisoninjektion ett bra alternativ med total avlastning i 2 v, och sedan rörlighetsträning/töjning för muskel-senfästet i efterförloppet av injektion.

Marcus Tervahauta

Referenser för Lateral epicondylit

Sjukvårdsrådgivningen

Artikel sjuvårdsrådgivningen

Fass

Fysioett