MENY

Tens

Transkutan elektrisk nervstimulering

TENS

TENS är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Smärtlindring med TENS

Det ena sättet är att blockera smärtnerver. Det sker genom att beröringsnerver stimuleras vilket i sin tur gör att impulserna från smärtnerverna blockeras från att komma vidare i ryggmärgen. Det sker främst vid högfrekvent stimulering.

Det andra sättet är att stimulera kroppens system som frigör endorfiner, alltså kroppens egna smärtlindrande hormoner. Det sker främst vid lågfrekvent stimulering.

Dessa två metoder kan även kombineras. Vilken metod som ska användas och inställningen av tens-apparaten sker i samråd med ansvarig sjukgymnast för att få bästa effekt.

Hur går behandling med TENS till?

Om du har muskelvärk är det ofta en sjukgymnast testar ut och gör ett behandlingsupplägg samt lär ut hur du ska använda tens-apparaten.

Elektroder fästs på huden över eller i närheten av det område där du har ont. Inga sår får finnas där. Elektroderna ansluts sedan till en batteridriven dosa som ger ifrån sig elektriska impulser. Under behandlingen kan du känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

Vid muskelvärk varar en vanlig behandling i 30-45 minuter och upprepas två till fyra gånger per dag.

Vid graviditet kan tens-apparaten användas hemma under det första skedet av värkarbetet när förlossningen sätter igång. Om det känns bra kan du ha nytta av den även på förlossningsavdelningen en bit in i förlossningen

Hyra TENS

Hyr din TENS apparat hos iKLINIK. Utprovning av Leg. Sjukgymnast.

Pris

2 veckor 300 kr

4 veckor 400 kr

Fyll bara i formuläret till höger så kontaktar vi dig.

Villkor för hyra av TENS

  • TENS apparaten skall återlämnas i ursprungligt skick tillsammans med elektroder.
  • TENS apparaten få ej lånas eller hyras ut till tredje part.
  • Kunden kan hållas ansvarig för fel på apparaten som är orsakade av oförsiktighet.
  • Ev fel på apparaten skall rapporteras till iKLINIK omgående.
  • TENS apparaten skall återlämnas senast kl 10.00 på bestämt datum

    *Obligatorisk uppgift