MENY
Rörlighet bröstrygg
Detta är ett test för att bedöma din rörlighet i bröstryggen.
Instruktion

Sitt på en stol med händerna korsade på varsin axel och utför följande rörelser:

Flexion/böjning – Böj så mycket du kan framåt i ryggen.

Extension/sträckning – Sträck så mycket du kan bakåt i ryggen.

Böjning åt vänster sida – Böj så långt du kan åt vänster sida.

Böjning åt höger sida – Böj så långt du kan åt höger sida.

Rotation åt vänster – Rotera så långt du kan åt vänster.

Rotation åt höger – Rotera så långt du kan åt höger.

I detta testet vill vi veta hur långt du kan böja, sträck, sidoböja och rotera i bröstryggen. Vi vill veta hur långt du kommer år respektive sida samt om du upplever smärta i de olika rörelseriktningarna.