MENY
Rörlighet fot
Detta är ett test för att mäta din rörlighet i foten.
Instruktion

Sitt på golvet och utför följande rörelser i foten:

Extension/sträckning – Sträck foten så långt neråt och framåt du kan.

Flexion/böjning – Böj foten så långt upp du kan mot dig.

Inåtrotation – Rotera foten så långt inåt du kan.

Utåtrotation – Rotera foten så långt utåt du kan.

I detta testet vill vi veta hur långt du kan böja, sträcka och rotera i foten i jämförelse med din friska sida. Vi vill också veta hur du upplever smärta i de olika rörelseriktningarna.