MENY
Rörlighet höftled
Detta är ett test för att mäta din rörlighet i höftleden.
Instruktion

Stå med stöd.

Flexion/böjning – Böj upp benet och knät så långt upp mot kroppen du kan.

Abduktion – Pendla benet rakt utåt sidan så långt du kan.

Adduktion – Lyft benet framför det andra benet och så långt åt sidan du kan.

Extension/sträckning – Sträck benet så långt bakåt du kan.

I detta testet vill vi veta hur långt du kan böja, sträcka, abducera och adducera i höften i jämförelse med din friska sida. Vi vill också veta hur du upplever smärta i de olika rörelseriktningarna.