MENY
Funktionellt test menisk
Detta är ett funktionellt test för att bedöma ev påverkan av din menisk.
Instruktion

Huksittande – Böj dig så långt ner du kan mot huksittande.

Inåtrotation – Stå på ett ben och rotera så långt du kan in mot det andra benet.

Utåtrotation – Stå på ett ben och rotera så långt du kan ut från det andra benet.

I detta testet vill vi veta om du känner någon smärta vid någon utav rörelserna. Smärtan sitter vid positivt menisksvar på insidan av knät (inre menisken) eller på utsidan av knät (yttre menisken).