MENY
Isometri axel
Detta är ett test för att bedöma smärta och besvär från muskel eller sena.
Instruktion

Inåtrotation, utåtrotation, flexion och extension – Stå med armbågen böjd i 90 grader, intill kroppen. Håll emot med andra handen och pressa inåt, utåt, uppåt och neråt.

I detta testet vill vi veta om du känner någon skillnad i smärta mellan din friska och skadade sida.