MENY
Rörlighet handled
Detta är ett test för att testa din passiva rörlighet i din handled.
Instruktion

Lyft armen upp till axelplanet, böj 90 grader i armbågen och rotera den inåt.

Flexion/böjning – Pressa handen så att att handflatan går mot underarmen.

Extension/sträckning – Pressa handen så att handloven går mot underarmen.

Lateralflexion utåt – Pressa handen så att handen trycks bort från kroppen.

Lateralflexion inåt – Pressa handen så att handen trycks in mot kroppen.

Lateralflexion utåt – Pressa handen så att handen trycks framåt.

Rotation utåt – Pressa handen så att den roteras bort från kroppen.

Rotation inåt – Pressa handen så att den roteras in mot kroppen.

I detta testet vill vi veta hur långt du passivt kan du böja, sträcka, lateralflektera och rotera i handleden.  Vi vill också veta hur du upplever smärta i de olika rörelseriktningarna.