MENY

Torticollis och skallassymetri

Undersökning

Vi gör en noggrann och strukturerad undersökning av ditt barns rörlighet, muskelfunktion och eventuella asymmetrier - detta för att kunna anpassa behandlingen och kunna följa barnets utveckling.

Information

Tillsammans går vi igenom vad som är viktigt att tänka på hemma och ser till att ni som föräldrar känner er trygga kring diagnos, behandling och de råd ni får. Vi delar ut och går igenom de informationsblad som Region Skåne har tagit fram tillsammans med andra regioner i Sverige för att få ett likartat och evidensbaserat omhändertagande av barn med skallassymetrier och torticollis i hela landet.

Behandling

Tillsammans går vi igenom de övningar och rörelser som ditt barn behöver - det kan vara stretching/töjningsövningar, träning av aktiv rörlighet, styrketräning och positionering. För oss är det av största vikt att ni som föräldrar känner er trygga med rörelserna och träningen då det är i hemmet den bästa och mesta träningen sker och stor vikt läggs vid att få in träningen i olika vardagsaktiviteter och lekar. Efter genomgång av information och behandling jobbar vi med täta uppföljningar för att kunna svara på frågor som eventuellt uppkommit och se till att hemövningarna fungerar och vid behov korrigera dessa.

Information om

Torticollis och skallassymetri

Torticollis är en relativt vanlig åkomma hos små barn. Den är inte farlig och den går att bota. Ju tidigare vi upptäcker och behandlar den, desto mindre är risken för att barnet ska få några besvär i framtiden av sin torticollis.

Den beror på en stramhet eller ökad spänning i halsmuskeln, den kan vara stram/spänd antingen i barnets högra eller vänstra sida. Orsaken är inte helt klarlagd, men man tror att muskeln har påverkats av barnets läge under graviditeten och förlossningen.

Symtom

  • Barnet håller huvudet böjt eller roterat åt en sida och hamnar ofta i denna ”favoritposition”. Det har svårare att röra huvudet åt andra hållet.
  • Barnet kan också få en sned huvudform (skallasymmetri) om det ligger mycket med huvudet åt ena sidan. Den uppstår på grund av att barnet ofta föredrar att ligga med huvudet roterat/ vridet åt samma håll. När barn är små är deras skallar mjuka och därför kan den bli sned på ganska kort tid. Så länge barnet är litet är det lätt att åtgärda en sned huvudform. När barnet blir större blir skallen hård. Därför är det viktigt att behandlingen och åtgärderna sätts in så fort som möjligt

Fysioterapeuter

Vår ansvariga Fysioterapeut är utbildad inom området via Region Skånes barnsjukgymnaster. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail.

Lund

Martina Nilsson

Leg. Fysioterapeut

Erika Zeraidi

Leg. Fysioterapeut

Malmö

Sanna Hedin

Leg. Fysioterapeut