MENY
Diagnostiskt ultraljud i Lund och Malmö

Diagnostiskt ultraljud

Muskuloskelettal ultraljudsdiagnostik är en metod som används med målsättningen att förbättra träffsäkerhet och bedömning av traumatiska skador. Det är även ett utmärkt verktyg för att kartlägga mer komplexa och långvariga smärttillstånd som vid axelsmärta, hälsenesmärta och knäsmärta där inget trauma förekommit.

female patient's knee joint dynamic test carried out with the us
Vill du veta mer, kontakta oss!
Bakgrund

Muskuloskelettal ultraljudsdiagnostik är en metod som används med målsättningen att förbättra träffsäkerhet och bedömning av traumatiska skador. Det är även ett utmärkt verktyg för att kartlägga mer komplexa och långvariga smärttillstånd som vid axelsmärta, hälsenesmärta och knäsmärta där inget trauma förekommit. Metoden är primärt aktuell vid skada eller smärta i muskel-, nerv- och senstrukturer men även stressfrakturer och totala frakturer kan i vissa fall visualiseras. Sensitiviteten för att diagnosticera muskel/senskador är enligt flertalet vetenskapliga studier bättre jämfört med MR-undersökning vilket främst beror på högre upplösning av bildkvalitén och möjlighet till dynamisk undersökning av den skadade vävnaden.

Metoden

Metoden är snabb, effektiv och fullständigt icke-invasiv. Undersökningen innebär att ett verktyg/prob appliceras mot huden kring det skadade området som därefter undersöks. Metoden innebär ingen som helst strålning vilket innebär att det kan göras upprepade gånger utan risk för patient/klient. Detta innebär även att det är en utmärkt undersökningsmetod på barn och ungdomar där man generellt är väldigt restriktiv med undersökningar som slätröntgen och datortomografi då dessa utsätter patienten för viss strålning.

Hur fungerar diagnostiskt ultraljud

Ultraljud innebär användandet av högfrekventa ljudvågor som skickas ut via den prob som applicerats mot huden. Ljudvågorna ligger vanligen inom intervallet 3-19mHz och är således utanför vad det mänskliga örat kan upptäcka. Samma teknik används av fladdermöss och delfiner. Dessa ljudvågor reflekteras därefter tillbaka till utrustningen då de kolliderar med någon form av vävnad eller vätska. Detta resulterar i en dynamisk bild som möjliggör bedömning av flertalet strukturer i realtid och jämförelser med icke-affekterad sida.

Vid undersökningen lägger vi även stor vikt kring den pedagogiska förklaringen av smärttillståndet och inkluderar gärna patienten i undersökningen för att optimera förståelse och därmed förbättra prognosen.