MENY
Testlogga vi vardcentral-01
Tillsammans är vi friska!
Den mest effektiva vården är den som förebygger behovet av framtida vård.
Den mest effektiva vården är den som förebygger behovet av framtida vård.
Vi TILLSAMMANS
Tillsammans mellan professioner och tillsammans med patienter skapar vi den bästa möjliga vården för varje individ. Genom att arbeta fokuserat med förebyggande vård och att hålla individer friska ges dom bästa förutsättningarna för tillgänglighet till specialiserad vård när väl individen behöver det.
Vi STÅR FÖR

Prevention

Tidiga hälsofrämjande insatser är den bästa investeringen vi kan göra för att hålla individer friska och minska framtida sjukvårdsbehov och därmed bidra till största möjliga samhällsnytta.

Kontinuitet

Genom att bygga relationer och återkommande träffa samma behandlare skapas förutsättning för att kunna utforma en individanpassad vård och vikta vilka insatser som bör göras och när i tiden.

Kompetens

Samlad spetskompetens inom alla yrkeskategorier under ett och samma tak så att vi kan arbeta med ett gemensamt helhetsperspektiv kring individens samlade vårdbehov.

Vi VILL
Bli den främsta vårdgivaren bedömt i kundnöjdhet i Region Skåne inom en 5 års period. Vi uppnår detta med fokus på förebyggande insatser, behandlarkontinuitet och samlad kompetens. Vård bygger Vi med långvariga och upparbetade relationer och så uppnås största möjliga patient, behandlar och samhällsnytta.
Vi TROR
Att vård bäst bedrivs genom att man utformar vården både utifrån behandlarens och patientens perspektiv. Vi är övertygade om att vi genom att skapa de bästa förutsättningarna för en individ att hålla sig frisk uppnår en långsiktig, kvalitativ och effektiv vård för alla inblandade. Både utförare och mottagare.
Första året

April 2022

200 listade

Specialistläkare 1

Maj 2022

500 listade

Juni 2022

1000 listade

Juli 2022

2000 listade

Specialistläkare 2

Agusti 2022

2500 listade

Sept 2022

3000 listade

Oktober 2022

3500 listade

ST Läkare 1

November 2022

4000 listade

December 2022

4200 listade

Januari 2023

4400 listade

ST Läkare 2

Februari 2023

4700 listade

Mars 2023

5000 listade

Listning och potential

Fysiskt uppsökande
500
Personliga möten
Kundregister
2000
Etablerade relationer och patientstockar
Hemsida
6000
Besökande på iKLINIKs hemsida
Facebook
1600
Följare på facebook
Instagram
500
Följare på instagram
Samarbetsföretag
5000
Samarbeten med friskvårdscenter
Samarbetsklubbar
20000
Individer i samarbetsklubbar
Kundregister
25000
Individer i iKLINIKs kundregister
Nya besökare fysiskt
12000
Besökande på iKLINIKs kliniker
Marknadsföring
10000
Riktad digital marknadsföring
TOTALT
> 80 000